2018. 03. 07.

COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț începere proiect ”Extinderea capacității de producție a firmei MOBILCOM-IMPEX SRL, prin investiții în active corporale și necorporale” Titlul proiectului: Extinderea capacității de producție a firmei […]
2017. 03. 31.

Anunț de intenție

ANUNȚ DE INTENȚIE Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de […]